Bříza bělokorá

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/briza.gif

Bříza bělokorá

Betula pendula

syn. B. verrucosa, B. alba

Řád: bukokvěté (Fagales)

Čeleď: břízovité (Betulaceae)

 

Většinou statný strom se štíhlým přímým kmenem a bílou borkou, příčně se olupující v papírovitých pásech; při spodině kmeny hluboce brázdité. Listy zpravidla kosníkovité až srdčitě trojúhelníkovité, jemně zašpičatělé, zcela lysé, mimo spodinu dvakrát pilovité. Samčí i samičí jehnědy převislé, prašníky žluté, blizny purpurové. Nažky křídlaté, křídla širší než nažky. Kvete v dubnu a květnu. Roste hojně v lesích, na stráních i skálách; často se vysazuje. Příbuzná bříza pýřitá (B. pubescens) má větve nepřevislé a v mládí chlupaté podobně jako listy.