Buk lesní

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/buklesni.gif

Buk lesní

Fagus sylvatica

 

Řád: bukokvěté (Fagales)

Čeleď: bukovité (Fagaceae)

 

Statný strom se štíhlým kmenem a hladkou, bělavě šedou borkou. Pupeny úzce kuželovité, pichlavě špičaté, červenohnědé s brvitými šupinami. Listy řapíkaté, téměř celokrajné, široce vejčité, zašpičatělé, při spodině až klínovité, lysé, na okraji brvité. Samčí květy v dlouze stopkatých převislých svazečcích; okvětí červenohnědé. Samičí květy po dvou na konci letošních větévek, uzavřené ve společné červenavě hnědé číšce, otevírající se čtyřmi chlopněmi. Plody trojboké nažky - bukvice. Kvete v dubnu a květnu. Roste dost hojně od pahorkatin do hor; vytváří významné společenstvo - bučiny. Vysazuje se také v parcích pro ozdobu. Má velmi cenné tvrdé dřevo.