Devětsil bílý

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/devetsil.gif

Devětsil bílý

Petasites albus

 

Řád: hvězdnicokvěté (Asterales)

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvěté)

 

Vytrvalá, za plodu až 80 cm vysoká bylina, velmi podobná devětsilu obecnému. Oddenky tenké, dlouze plazivé. Lodyhy i šupiny bledě zelené. Listy přízemní růžice okrouhlé, srdčitě ledvinité, úhlatě laločnaté, ostře zubaté, na rubu šedoplstnaté až olysalé. Květy žlutavě bílé, zdánlivě obojaké, trubkovitě pěticípé, pestíkové kratičce trubkovité. Kvete v dubnu a květnu. Roste roztroušeně v lesích a podél potoků od pahorkatin do hor, ve vyšších polohách hojněji a často pospolitě.