Dub pýřivý

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/dubpyrivy.gif

Dub pýřitý

Quercus pubescens

 

Řád: bukokvěté (Fagales)

Čeleď: bukovité (Fagaceae)

 

Říká se mu také "šipák". Zpravidla keřovitého růstu, s kmenem často pokřiveným a s rozpraskanou borkou. Mladé větvičky a pupeny bělavě chlupaté. Listy podlouhle obvejčité, peřenolaločnaté, čepele u řapíku klínovité nebo srdčité, laloky zaokrouhlené nebo zašpičatělé, v mládí oboustranně šedoplstnaté, dospělé svrchu většinou olysalé, na rubu drsně pýřité. Žaludy podlouhle vejčité, zašpičatělé, v plstnaté číšce. Kvete v dubnu a květnu. Roste většinou na vápencových půdách na výslunných stráních v nižších polohách nejteplejších oblastí a vytváří tzv. "šipákové doubravy". Na Slovensku rostou další duby, které jsou hojnější na Balkáně a v jižní Evropě, ale nesnadno se odlišují; je to např. dub balkánský (Q. frainetto) nebo dub žlutavý (Q. dalechampii).