Hořec tečkovaný

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/horecteckovany.gif

Hořec tečkovaný

Gentiana punctata

 

Řád: hořcokvěté (Gentianales)

Čeleď: hořcovité (Gentianaceae)

 

Vytrvalá, až 60 cm vysoká bylina s tlustým mnohohlavým oddenkem a přímou dutou lodyhou. Listy vejčité až široce elipsovité, špičaté a přisedlé. Květy v úžlabí horních listů a ve svazečcích na vrcholu lodyhy přisedlé, velké, válcovitě zvonkovité. Koruny žluté, tmavě nachově tečkované. Kvete v červenci a srpnu. Roste na holích, nivách a horských pastvinách Alp a Karpat. Hořec žlutý (G. lutea) má koruny zlatožluté, až ke spodině dělené; dříve se pěstoval pro hořké látky v kořenech a dnes se opět dělají pokusy s obnovou pěstování této důležité léčivé rostliny. Hořec panonský (G. pannonica) má květy špinavě nachové, v ústí tmavě tečkované; roste velmi vzácně na Šumavě. Všechny druhy hořců jsou chráněny.