Hořec tolitovitý

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/horectolitovy.gif

Hořec tolitovitý

Gentiana asclepiadea

 

Řád: hořcokvěté (Gentianales)

Čeleď: hořcovité (Gentianaceae)

 

Vytrvalá, až 80 cm vysoká bylina, často rozložitě trsnatá, s šikmo přímými nebo obloukovitými lodyhami. Listy vejčitě kopinaté, dlouze zašpičatělé, přisedlé. Květy úžlabní, kratičce stopkaté, zpravidla dvouřadě uspořádané. Koruny nálevkovitě zvonkovité, azurově modré, v ústí červenofialově tečkované, vzácně bílé. Kvete od července do září. Roste v lesích, holích a na březích potoků od podhůří do hor. Všechny hořce mají ústí koruny bez brvitých výrůstků na rozdíl od příbuzných druhů rodu hořeček (Gentianella), které mají ústí koruny brvité nebo třásnité. Např. hořeček brvitý (Gentianella ciliata) má okraje korunních lístků dlouze třásnité, jednotlivé květy jasně modré a roste na výslunných travnatých i zastíněných místech na vápnitých podkladech od pahorkatin až do hor; je chráněný jako všechny hořečky a hořce. U nás rostou další druhy hořečků, které mají lodyhy větvené, květy fialové nebo bělavé, např. hořeček český (G. bohemica), hořeček ladní (G. campestris), hořeček nahořklý (G. amarella) aj.