Hvězdovka brvitá

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/Hvezdovka.gif

Hvězdovka brvitá

Geastrum fimbriatum

 

Řád: houby břichatkotvaré (Geastrales,

syn. Gasteromycetales)

Čeleď: hvězdovkovité (Geastraceae)

 

Mladé plodnice jsou kulovité; v dospělosti puká zevní vrstva ve hvězdovité cípy, které se ohrnují, rozvinují, až se vyloupne kulovitá vnitřní část s malým dvůrkatým otvorem na tenkém stopkatém krčku. Hvězdovité cípy jsou slabě vláhojevné, za vlhka sbalené kolem kulovité části plodnice, za sucha se rozevírají až přehrnují a vztyčují vlastní plodničku, plnou výtrusorodého pletiva. Roste především ve smrčinách v létě a na podzim od nížin do hor spolu s jinými druhy hvězdovek, často ve skupinách. K jídlu se nehodí.