Jarmanka větší

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/Jarmanka.gif

Jarmanka větší

Astrantia major

 

Řád: aralkokvěté (Araliales)

Čeleď: máčkovité (Eryngiaceae)

 

Vytrvalá bylina s dřevnatým oddenkem. Lodyha přímá, až přes půl metru vysoká, s jedním nebo dvěma listy. Přízemní listy řapíkaté, okrouhle ledvinité, hluboce pěti- až sedmidílné, úkrojky vejčité, zubaté; lodyžní hlouběji dělené, úkrojky klínovité, na špičce trojlaločné. Listeny kopinaté, červenavé nebo bílé, zubaté. Květy v jednoduchých okolících, koruny bílé, tyčinky vyčnívající z květů. Kvete od června do srpna. Roste roztroušeně na okrajích lesa, ve stinných houštinách a na lesních loukách od nížin až do hor. V nížinách místy vymizela, na Slovensku od pahorkatin do hor častější. Všechny tři druhy malé čeledě máčkovitých bývaly hojnější, dnes jich vlivem hospodářských tlaků na původní společenstva a intenzivním hospodařením na pastvinách, polích i v lesích ubývá. Lidské zásahy mění nejen podobu krajiny, ale působí i změny ve společenstvech a složení jejich druhů.