Javor mléč

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/javorml.gif

Javor mleč

Acer platanoides

 

Řád: mýdelníkokvěté (Sapindales)

Čeleď: javorovité (Aceraceae)

 

Strom s podélně rozbrázděnou, šupinatou borkou, mladé větévky mléčí. Listy zpravidla dlanitě pětiklané, laloky špičaté, zářezy tupé, na podzim oranžové nebo červené. Chocholíky žlutozelených květů vzpřímené, při spodině stopek s nápadnými šupinami. Dvounažky s dlouhými, odstálými, rovnoběžnými křídly. Kvete v dubnu a květnu. Roste dost hojně od nížin do hor v listnatých lesích. Často se pěstuje spolu s dalšími, hlavně severoamerickými druhy: javorem červeným (A. rubrum) s červenými květy a javorem stříbrolistým (A. saccharinum) s listy na rubu bělavými až bílými a květy bezkorunnými; příbuzný jasanojavor peřenolistý (Negundo aceroides) má listy lichozpeřené.