Kleč horská

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/klec.gif

Kleč horská

Pinus mugo

 

Řád: borovicotvaré (Pinales)

Čeleď: borovicovité (Pinaceae)

 

Keř s poléhavým, nepravidelně větveným kmenem, roste jednak jako kosodřevina ve středoevropských horách nad hranicí lesa, jednak jako bažinný druh blatka bažinná (P. uncinata) na rašeliništích a vrchovištích v pahorkatině jako stromek s přímým kmenem a pyramidální korunou. Jehlice jsou po dvou, trochu zahnuté a stočené, sytě zelené, pod lupou zřetelně zoubkaté. Samčí šištice jsou žluté s nápadně větším spojidlem tyčinek. Samičí šištice na koncích letorostů jsou nachově červené až nafialovělé. Kosodřevina kvete od června, blatka již od května. Šišky dozrávají třetím rokem a jsou kuželovitě vejčité až kulovité. Ozdobou Alp a Karpat je statná limba horská (P. cembra) s jehlicemi obvykle po pěti ve svazečku a se šiškami obsahujícími jedlá semena.