Medyňek vlnatý

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/medynek.gif

Medyněk vlnatý

Holcus lanatus

 

Řád: lipnicokvěté (Poales, syn. Graminae)

Čeleď: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, hustě trsnatá, až 1 m vysoká, měkce, krátce chlupatá tráva. Stébla přímá nebo kolénky vystoupavá. Listy ploché, na okraji drsné, jazýček sotva patrný, dřípený. Laty jen za květu rozložené; klásky dvou- nebo tříkvěté, stopkaté; plevy drsné, brvité, pluchy drobné, s osinami nevyčnívajícími z klásků. Kvete od června do srpna. Roste hojně na loukách, mezích a okrajích lesů od nížin do hor, místy obecně.