Modřín opadavý

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/modrin.gif

Modřín opadavý

Larix decidua

 

Řád: borovicotvaré (Pinales)

Čeleď: borovicovité (Pinaceae)

 

Ztepilý strom s mohutným kořenem, pevně zakotveným v půdě. Na kmenu vyrůstají větve nepravidelně; postranní tenké větévky jsou nicí. Šedohnědá kůra se mění v silnou, nepravidelně šupinatou borku. Měkké světle zelené jehlice ve svazečcích na zkrácených kolcovitých větévkách každoročně opadávají. Kvete od dubna do června; samčí šištice jsou kulovité, sírově žluté, samičí karmínově červené, dozrávající na podzim ve vejčitě kulovité, drobné šišky. Modřín je horská jehličina, výrazně světlomilná. Poskytuje cenné dřevo, proto se hojně pěstuje i v nižších polohách, zejména při okrajích jehličnatých lesů a v parcích. V lesích se také vysazuje jedli podobná douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) s převislými šišticemi. Podpůrné šupiny jsou dlouhé, trojklané a nápadně vyčnívají jako trojhroté jazýčky; jehlice s dvěma bílými proužky příjemně voní. Pěstuje se také v parcích; původní je v Severní Americe.