Okřehek trojbrázdý 

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/okrehektroj.gif

Okřehek trojbrázdý

Lemna trisulca

 

Řád: áronokvěté (Arales)

Čeleď: okřehkovité (Lemnaceae)

 

Vytrvalá drobná rostlina ponořená pod hladinou a jen vzácně vystupující v době kvetení nad hladinu. Lístkovité články vejčitě kopinaté, tenké, téměř průhledné, dlouze řapíkaté, vidličnatě se větvící, každý s jedním kořínkem. Vzácně kvetoucí rostliny mají lístkovité články plovoucí na hladině vejčité, trojžilné, květy silně redukované na svrchní straně lístkového článku v dutince se šupinkou, obdobou toulce. Květy nejvýš po dvou, tvořené jednou tyčinkou a pestíkem s jednoduchou čnělkou a bliznou. Roste roztroušeně v tůních, rybnících a jiných stojatých vodách v nižších polohách.