Pryšec chvojka

http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/prysecchv.gif


Pryšec chvojka

Euphorbia cyparissias

syn. Tithymalus cyparissias

Řád: pryšcokvěté (Euphorbiales)

Čeleď: pryšcovité (Euphorbiaceae)

 

Vytrvalá bylina s větveným dřevnatým oddenkem, až 30 cm vysoká. Lodyhy trsnaté, přímé, dole záhy bezlisté a červeně naběhlé, zejména postranní; nekvetoucí větévky hustě listnaté. Listy úzce čárkovité; listeny žlutavé, po odkvětu červeně naběhlé. Lichookolík mnohoramenný, větve vidličnaté. V nahých květech nápadně dvourohé, voskově žluté žlázky; tobolky jemně bradavičnaté. Kvete v dubnu a květnu. Roste hojně na pastvinách, mezích, stráních a u cest od nížin do podhůří. Všechny druhy pryšců bíle mléčí. Jednoletý pryšec kolovratec (E. helioscopia, syn. T. helioscopus) je dosti častým plevelem v polích i zahradách.