Sitina rozkladitá

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/sitina.gif

 

Sítina rozkladitá

Juncus effusus

 

Řád: sítinokvěté (Juncales)

Čeleď: sítinovité (Juncaceae)

 

Vytrvalá bylina, téměř 1 m vysoká, hustě trsnatá. Lodyhy přímé s celistvou dření. Listy vyrůstající z oddenku jsou podobné lodyhám. Květy ve volném rozkladitém květenství, zdánlivě postranním; listen pokračuje ve směru lodyhy. Okvětí drobné, šestičetné, lístky s mázdřitým lemem, slámově žluté nebo hnědavé. Kvete od června do srpna. Roste na vlhkých loukách a podél vod od nížin do hor. Sítina klubkatá (J. conglomeratus) má květenství strboulovitě stažené, sítina článkovaná (J. articulatus) má listy zřetelně přehrádkované a drobnější sítina žabí (J. bufonius) má lodyhu rozvětvenou, květy jednotlivé a listy niťovité.