Smilka tuhá

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/smilka.gif

 

Smilka tuhá

Nardus stricta

 

Řád: lipnicokvěté (Poales, syn. Graminae)

Čeleď: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, hustě a pevně drnovitá, až 30 cm vysoká tráva. Oddenky s četnými trsy stěsnané v husté řady; stébla přímá, jen dole listnatá. Listy štětinovité, šedozelené, drsné, pichlavě zašpičatělé, s nápadnými pochvami. Lichoklas jednostranný, klásky jednokvěté, často ocelově modře naběhlé, úzce čárkovité, později hřebenitě šikmo od vřetena odstálé. Plevy chybějí, plucha s drsnou osinou; tyčinky tři, blizna jedna. Kvete v květnu a červnu. Roste na pastvinách, vřesovištích, lesních okrajích a holích od nížin až vysoko do hor, zpravidla na nevápnitých podkladech; v horách často pospolitě.