Sněženka podsněžník 

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/snezenkapod.gif

 

Sněženka podsněžník

Galanthus nivalis

 

Řád: liliokvěté (Liliales)

Čeleď: amarylkovité (Amaryllidaceae)

 

Vytrvalá, až 20 cm vysoká mírně jedovatá bylina s cibulí hnědě šupinatou. Listy dva, přízemní, čárkovité, sivozelené, tupé, dole pochvovitě šupinaté. Stvol přímý s jediným nicím květem v úžlabí blanitého listenu. Vnější okvětí ze tří podlouhlých bílých lístků, vnitřní lístky kratší, přímé, se zelenou skvrnou pod špičkou. Kvete v únoru a březnu. Roste v lužních lesích od nížin do hor; pěstuje se pro ozdobu a zplaňuje na vlhčích loukách a v listnatých lesích. Chráněná rostlina.