Srha laločnatá

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/srha.gif

Srha laločnatá

Dactylis glomerata

 

Řád: lipnicokvěté (Poales, syn. Graminae)

Čeleď: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, hustě trsnatá, statná, až přes 1 m vysoká tráva. Stébla zpravidla drsná; pochvy listů dvouřízně smáčklé, hnědé, kožovité. Čepele ploché, na okrajích a na žilnatině drsné; jazýčky nápadné, špičaté. Laty přímé, často jednostranné; strbouly tří- až pětikvětých klásků nahloučené na koncích větviček. Plevy nestejné, hrotité, pluchy kýlnaté, špičaté. Kvete od května do července. Roste velmi hojně na loukách, pastvinách, v křovinách, světlých listnatých lesích a podél cest od nížin do hor, místy obecně. Je důležitou pícninou. Známá je také jako "říznačka".