Starček Fuchsův

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/starcekf.gif

 

Starček Fuchsův

Senecio fuchsii

 

Řád: hvězdnicokvěté (Asterales)

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvěté)

 

Vytrvalá, až 150 cm vysoká, zpravidla lysá bylina, lodyhy často nafialověle zabarvené. Lodyžní listy elipsovitě vejčité až kopinaté, kratičce řapíkaté, pilovitě zubaté. Úbory v řídkých latnatých květenstvích, zákrovy válcovité. Středové květy trubkovité, okrajových je zpravidla pět, jazykovitých, všechny světle žluté; nažky jsou dlouze chmýrnaté. Kvete od června do srpna. Roste dosti hojně v lesích, na pasekách a podél podhorských potoků od pahorkatiny do hor, v nížině jen výjimečně. Podobný starček hajní (S. nemorensis) má lodyhy zelenavé, pýřité, listy přisedlé až úzce objímavé, alespoň naspodu pýřité a květenství bohatší, úbory jsou na silných stopkách. Roste na podobných stanovištích, častější je v horách.