Šavel kyselý 

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/stavel.gif

 

Šavel kyselý

Oxalis acetosella

 

Řád: kakostokvěté (Geraniales)

Čeleď: šavelovité (Oxalidaceae)

 

Vytrvalá bylina až 10 cm vysoká. Lodyhy chybí, listy i dlouze stopkaté květy vyrůstají přímo z plazivého oddenku. Listy trojčetné, lístky přisedlé, obsrdčité, celokrajné, na rubu zpravidla načervenalé. Květy bílé, vně až nafialovělé. Plodem je tobolka. Kvete v dubnu a květnu. Roste hojně ve stinných a vlhkých lesích nebo křovinách. Zavlečené žlutě kvetoucí druhy: šavel evropský (O. fontana) s listy v přeslenech a šavel růžkatý (O. corniculata) s listy střídavými, nachově zabarvenými.