Tis červený

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/tiscerv.gif

 

Tis červený

Taxus baccata

 

Řád: tisotvaré (Taxales)

Čeleď: tisovité (Taxaceae)

 

Jako součást křovitého podrostu smíšených lesů je již velmi vzácný a chráněný. Hojně se pěstuje v řadě kulturních forem a často se vysazuje v parcích. Roste velmi pomalu, proto jsou letokruhy husté a třeba i staré stromy jsou tenkokmenné. Jediný jehličnan bez pryskyřných kanálků, zato dřevo i jehlice obsahují jedovatý alkaloid taxin. Tis je dvoudomý, kvete v březnu a dubnu. Samčí šištice vyrůstají v paždí jehlic a mají štítkovité tyčinky. Pupencovité samičí šištice mají jedno vajíčko, dozrávající v semeno obalené červeným pohárkovitým míškem; ten jediný je nejedovatý.