Tolije bahenní 

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/Tolije.gif

Tolije bahenní

Parnassia palustris

 

Řád: rosnatkokvěté (Droserales)

Čeleď: tolijovité (Parnassiaceae)

 

Vytrvalá bylina s chudolistou přízemní růžicí a 10 - 20 cm vysokými lodyhami. Přízemní listy dlouze řapíkaté, vejčitě srdčité, lysé. Jednokvěté lodyhy s jedním srdčitě objímavým listem. Květy pětičetné, velké, bílé; s pěti tyčinkami se střídá pět nápadně třásnitých, žláznatých patyčinek. Tobolka je vejčitá, otevírající se čtyřmi chlopněmi. Kvete od června do září, v nížinách mnohem později než v horách. Roste na vlhkých loukách a slatinách od nížin do podhůří, v horách na rašelinných loukách, mechatých a mokvavých skálách a sutích, zvláště vápencových. Vlivem meliorací vlhkých luk a odvodňováním slatin v nížinách místy již spolu s ostatními druhy těchto stanovišť vymizela.