Třeslice prostřední

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/treslice-1.gif

Třeslice prostřední

Briza media

 

Řád: lipnicokvěté (Poales, syn. Graminae)

Čeleď: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, trsnatá, až půl metru vysoká tráva s krátce výběžkatým oddenkem. Stébla tenká, hladká, přímá. Čepele ploché, stébelné krátké, na okraji drsné; jazýčky kratičké. Laty široce rozkladité, řídké; nicí klásky třepotavé, často fialově naběhlé, bezosinné, okrouhle vejčité až srdčité. Plevy nesouměrně obvejčité, kýlnaté, pluchy nafouklé, světle lemované. Kvete v květnu a červnu. Roste dost hojně na suchých loukách, na lesních světlinách a travnatých svazích od nížin do hor.