Třezalka tečkovaná 

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/trezalkatec.gifTřezalka tečkovaná

Hypericum perforatum

 

Řád: třezalkokvěté (Hypericales)

Čeleď: třezalkovité (Hypericacea)

 

Bylina vytrvalá, lodyhy přímé, přes půl metru vysoké, lysé, s dvěma podélnými úzkými lištami a s četnými postranními nekvetoucími, bohatě listnatými větvemi. Listy vejčitě elipsovité, lysé, nápadně prosvítavě tečkované. Květy v bohatých květenstvích; stopky zpravidla černě tečkované. Koruny zlatožluté, lístky kališní i korunní černě tečkované; tyčinky ve třech svazečcích. Tobolky tečkovaně žláznaté. Kvete v červenci a srpnu. Roste hojně na pasekách, křovinatých stráních, ve světlých lesích od nížin do hor, často je sbírána jako léčivka k přípravě čajů. Příbuzná třezalka skvrnitá (H. maculatum) má lodyhu čtyřhrannou, chudolistou a kališní lístky vejčité. Roste převážně v podhůří a horách. Třezalka čtyřkřídlá (H. tetrapterum) má lodyhy skutečně úzce čtyřkřídlé a setkáme se s ní zvláště v pobřežních houštinách, vlhkých zarostlých příkopech, při okrajích bažin a rašelinišť.