Úročník bolhoj

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/urocnikbol.gif


Úročník bolhoj

Anthyllis vulneraria

 

Řád: bobokvěté (Fabales)

Čeleď: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá bylina, lodyhy chlupaté, až 30 cm vysoké, vystoupavé až přímé. Přízemní listy lichozpeřené; lístky podlouhle vejčité až kopinaté, koncový mnohem větší než postranní. Kulovité hlávky jednotlivé nebo po několika nahloučené; květy bledožluté až červenavé. Kvete od května do srpna. Roste na výslunných stráních, loukách i ve světlých hájích; je to velmi proměnlivá rostlina, rostoucí od nížin až vysoko do hor. Dříve byl hojněji pěstován jako tzv. "žlutý jetel", dnes jen místy na málo výživných půdách, kde se nedaří náročnějším pícninám.