Violka vonná

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/violkavon.gif


Violka vonná

Viola odorata

 

Řád: violkokvěté (Violales)

Čeleď: violkovité (Violaceae)

 

Vytrvalá bylina s oddenky výběžkatými. Listy přízemní, okrouhle ledvinité až srdčitě vejčité, jemně pýřité, drobně vroubkované. Lodyhy až 10 cm vysoké s palisty široce vejčitými, celokrajnými nebo na špičce žláznatě třásnitými. Květy vonné, fialově modré, korunní lístky při spodině bělavé, ostruhaté; kalichy s odstálými přívěsky, mnohem kratšími než fialová ostruha. Kvete v březnu a dubnu. Roste dost hojně v hájích a křovinách nižších poloh, často se pěstuje v zahradách jako vonička a zplaňuje na travnatých místech. Příbuzná violka psí (V. canina) nemá výběžky, ale bělavou ostruhu a květy nevonné; obě violky jsou známé jako "fialky" a na jaře patří mezi velmi oblíbené květiny.