Vrba nachová

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/vrba.gif


Vrba nachová

Salix purpurea

 

Řád: vrbokvěté (Salicales)

Čeleď: vrbovité (Salicaceae)

 

Říká se jí také "červenice". Keř nebo strom s tenkými, ohebnými a houževnatými větvemi. Listy jsou krátce řapíkaté, podlouhle až čárkovitě kopinaté, zašpičatělé, na okraji drobně pilovité, při řapíku celokrajné, sivozelené, se zřetelnou žilnatinou. Samčí jehnědy mají tyčinky se srostlými nitkami a prašníky červené, po vypylení černající; samičí jsou krátce kuželovité. Kvete v březnu a dubnu. Roste hojně na březích potoků a řek a na vlhkých loukách od nížin do podhůří. Pěstuje se spolu s vrbou košíkářskou (S. viminalis), a jak už jméno této vrby napovídá, obě se používají v košíkářství. U nás roste ještě velká řada dalších vrb, z nichž některé ve vysokých horách vytvářejí nízké poléhavé nebo plazivé keříky, např. vrba bylinná (S. herbacea) nebo vrba laponská (S. lapponum).