Vrbina penízková

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/vrbinapeniz.gif


Vrbina penízková

Lysimachia nummularia

 

Řád: prvosenkokvěté (Primulales)

Čeleď: prvosenkovité (Primulaceae)

 

Vytrvalá plazivá bylina s lodyhou až půl metru dlouhou, kořenující. Listy okrouhle vejčité až okrouhlé, tupé, celokrajné, červenavě tečkované. Květy jednotlivé nebo po dvou v úžlabí listů; koruny sytě žluté, uvnitř tmavočerveně tečkované. Tobolky kulaté, jsou-li vyvinuty. Kvete od května do července. Roste dost hojně na vlhčích loukách, ve vlhčích lesích, křovinách a příkopech. Příbuzná vrbina hajní (L. nemorum) má lodyhy poléhavé až vystoupavé, listy vejčité, špičaté a stopky květní delší než listy. Roste v podhorských lesích.