Všivec lesní

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/vsivec.gif

 

Všivec lesní

Pedicularis sylvatica

 

Řád: krtičníkokvěté (Scrophulariales)

Čeleď: krtičníkovité (Scrophulariaceae)

 

Dvouletá bylina s vnějšími lodyhami poléhavými, jen koncem vystoupavými, vnitřními přímými, až 15 cm vysokými. Listy střídavé, peřenodílné, úkrojky peřenolaločnaté. Květy v koncových řídkých hroznech. Kalich nestejně pětizubý; koruny bledě růžové až červenavé. Kvete od května do června. Roste roztroušeně na vlhčích loukách, slatinách a vřesovištích od nížin do hor. Všechny všivce, kokrhele, černýše, světlíky a některé další krtičníkovité rostliny jsou rostliny poloparazitické, což znamená, že mají zelené listy a dovedou si vytvářet organické sloučeniny, ale svými kořeny odnímají sousedním rostlinám vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Příbuzný všivec bahenní (P. palustris) má přímé lodyhy větvené, bohatě listnaté a koruny nafialověle červené. Dříve rostly oba všivce dosti hojně na bažinatých loukách a slatinách, ale tyto ekotypy jsou melioracemi vysoušeny a rekultivovány. Proto se nyní řada bažinných a slatinných druhů považuje za druhy s ohroženým výskytem a zasluhují skutečnou ochranu spolu s takovými stanovišti, na kterých se dosud vyskytují.