Zábělník bahenní

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/zabehlik.gif


Zábělník bahenní

Comarum palustre

 

Řád: růžokvěté (Rosales)

Čeleď: růžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá, statná, 30 cm až 1 m vysoká bylina s dřevnatým oddenkem. Listy lichozpeřené, dvou- až trojjařmé, lístky podlouhle kopinaté, zubaté, svrchu lysé, tmavozelené, na rubu na žilnatině chlupaté, šedě zelené, na okraji brvité. Květenství řídká, listeny trojčetné až jednoduché. Květy pětičetné, uvnitř temně purpurové, tyčinky tmavočervené; nažky vejčité. Kvete v červnu a červenci. Roste v bažinách, při okrajích stojatých vod a rašelinišť od nížin do podhůří.