Žebrovice různolistá

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/zebrovice.gif


Žebrovice různolistá

Blechnum spicant

syn. Struthiopteris spicant

Řád: žebrovicotvaré (Blechnales)

Čeleď: žebrovicovité (Blechnaceae)

 

Horská kapradina, s dvojakými listy stejně jako pérovník (strana 65). Z hustě plevinatého oddenku vyrůstají zprvu listy vnější, jalové, přezimující, kožovité, až k vřetenu peřenosečné; úkrojky tmavozelené, čárkovitě kopinaté, celokrajné. Výtrusné listy nepřezimují, vyrůstají ze středu růžice, jsou delší, vzpřímené, až 40 cm vysoké, oddáleně zpeřené v čárkovité, na okraji ohnuté úkrojky, na rubu s čárkovitými kupkami výtrusnic, které dozrávají od června do září. Roste ve stinných horských lesích, zejména ve smrčinách, často pospolitě, v nižších polohách velmi vzácně.