Zkrutek vláhojevný

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/zakrutek-1.gif


Zkrutek vláhojevný

Funaria hygrometrica

 

Řád: zkrutkotvaré (Funariales)

Čeleď: zkrutkovité (Funariaceae)

 

Velmi plodný mech, rostoucí na holé zemi, na rašeliništích, na zdech i na střechách a v příkopech; význačný je jeho výskyt na spáleništích. Jednoduché lodyžky jsou nejvýše 3 cm vysoké, s horními lístky pupencovitě stočenými, krátce špičatými, celokrajnými. Silně sehnutý štět je žlutý až červený, zkroucený, obvykle s nicí tobolkou hnědé barvy opatřenou brázdami. Roste od nížin do hor.