Zvonečník klasnatý

 http://miroslavholes.sweb.cz/Bylinky%20obrazky/zvonecnik.gif


Zvonečník klasnatý

Phyteuma spicatum

 

Řád: zvonkokvěté (Campanulales)

Čeleď: zvonkovité (Campanulaceae)

 

Vytrvalá, až 80 cm vysoká bylina. Lodyhy přímé. Dolní listy dlouze řapíkaté, srdčitě vejčité, často uprostřed s tmavou skvrnou; lodyžní kopinaté, všechny dvakrát vroubkovaně pilovité. Květy ve válcovitém hustém strboulu, koruny zelenavě bledožluté, trubkovité, s cípy čárkovitými. Tobolky se dvěma otvory. Kvete od května do července. Roste dost roztroušeně v listnatých lesích, na lesních loukách a v křovinách od nížin do hor. Příbuzný zvonečník hlavatý (Ph. orbiculare) má květy tmavomodré v kulovitých strboulech.