PĚT TIBEŤANŮ :

Pět cviků ke zdraví.

 

Jedná se o kombinaci pěti speciálních cviků, které podle vyznavačů alternativního léčitelství vedou k uvolnění svalového napětí, zlepšují činnost krevního oběhu, dýchání, trávení a také žláz s vnitřní sekrecí. Správně provedené cviky nám navíc mohou pomoci ovládat stres a zachovat si kladný přístup k životu.

 

 

Co je Pět Tibeťanů?

Pět Tibeťanů je soubor pěti cviků, které k nám přišly z tibetského kláštera, ve kterém údajně mniši znali tajemství věčného mládí. Cviky mají přispět ke zlepšení různých oblastí lidského zdraví na základě práce s energetickými proudy v těle. Filozofie tohoto cvičení praví, že pokud budeme cvikům věřit, můžeme proniknout k vlastní podstatě, moudrosti a duchovní síle. Pokud se cviky provádí pravidelně, vedou k obnově fyzických sil a k regeneraci organismu. Cvičení pomáhá při zvýšení tělesné kondice, při protahování a uvolnění svalů a ovlivňuje také činnost funkčních orgánových soustav v lidském těle (trávení, dýchaní, hormonální řízení atd.). Během cvičení tedy dochází k regeneraci fyzických i psychických sil, což značně pomáhá v boji se zvládáním stresových okamžiků. O všech těchto možnostech se můžete přesvědčit sami, jestliže začnete „tibeťany“ pravidelně cvičit. Cvičení je časově nenáročné, avšak první účinky se mohou objevit až několik měsíců od chvíle, kdy s cviky začnete. Avšak pokud se u vás kýžené výsledky z cvičení neobjeví, nezoufejte. Z lékařského hlediska je totiž cvičení Pěti Tibeťanů považováno za jeden z účinných způsobů obnovy pohyblivosti páteře. Můžete se tak utěšit alespoň tím, že jste udělali něco málo pro zdraví vašich zad.

Jak cviky provádět?

Aby byly cviky účinné, je nutné dodržovat několik zásad. Cviky je možné provádět kdykoli během dne, avšak důležité je dodržovat jejich pravidelnost – sestava se cvičí denně a to minimálně 3krát. Nejlepší výsledky se však dostavují při denním opakováním každého cviku 21krát, což se pochopitelně při normálním denním shonu nedá stihnout. Cvičení se doporučuje praktikovat nejméně 3 hodiny po jídle, jinak se může objevit nevolnost. Cviky je nutné provádět pečlivě a soustředěně. Navíc by nás neměly nijak vysilovat, cvičíme je proto pomalu podle vlastního tempa. Důležité je také správné a hluboké dýchání.

 

 

 

První Tibeťan- Cvičení 1 ritu.

Cviky První Tibeťan se provádí ve vzpřímeném stoji s patami u sebe. Rozpažte ruce tak, aby dlaně směřovaly k zemi. Pomalu se otáčejte kolem své osy v jednom směru, který si stanovíte (např. po směru hodinových ručiček). Cvik provádějte pomalu, aby se vám neudělalo nevolno. Během cviku dýchejte zhluboka, i po ukončení cviku je nutné takto dýchat, dokud se vám nepřestane točit hlava. Počet otáček můžete postupně zvyšovat až k počtu 21. Tento cvik zlepšuje celkovou energii.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/1.jpg

Druhý Tibeťan -Cvičení 2 ritu.

Druhý Tibeťan je cvik, který se provádí vleže na zemi. Ruce jsou podél těla, dlaně opět směřují dolů a nohy jsou natažené. Cvik začněte pomalým nádechem, během kterého zvednete nohy nahoru tak, aby nejlépe svíraly se zemí pravý úhel. Abyste nezvedali záda a pánev z podložky, přitlačte bradu na hrudník. Do původní polohy se vraťte se současným výdechem. Tento cvik posiluje svaly zad a břicha.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/2.jpg

Třetí Tibeťan -Cvičení 3 ritu.

Třetí Tibeťan slouží k posílení srdeční aktivity a k protažení svalů krku. Základní poloha je v kleče (mezi stehnem a bércem je pravý úhel) s nohama u sebe, špičkami ohnutými a zapřenými o zem a bradou na hrudi. Cvik opět zahájíme nádechem, pomalu zakláníme hlavu a trup a zároveň se opíráme napnutými pažemi o zadní část stehen. Ze záklonu se vracíme zpět do základní polohy spolu s výdechem.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/3.jpg

Čtvrtý Tibeťan -Cvičení 4 ritu.

Čtvrtý Tibeťan se začíná cvičit ze sedu, při kterém jsou nohy natažené a chodidla jsou od sebe vzdálena asi 30 cm. Bradu opět ponechejte na hrudníku a dlaně směřujte dolů k podlaze. Z této polohy pomalu s nádechem zaklánějte hlavu a zvedejte trup tak, aby bedra dosahovala co nejvýše. Kolena ohněte do pravého úhlu a došlapujte na celá chodidla. Vytvoříte tak jakýsi most, ze kterého se opět s výdechem vracejte do původní polohy. Při tomto cviku dochází ke stimulaci žláz s vnitřní sekrecí.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/4.jpg

Pátý Tibeťan -Cvičení 5 ritu.

Pátý Tibeťan se provádí z polohy, ve které cvičíme klasické kliky. Navíc se zapíráme o špičky nohou, které jsou napnuté. Tělo v této pozici visí dolů, avšak břicho se nedotýká podložky. Pomalu se nadechneme, hlavu skláníme na prsa a zadek se snažíme zvednout co nejvýš tak, aby nohy s tělem vytvářely podobu střechy (obráceného písmena V). S výdechem se opět vracíme do základní polohy. Účinky tohoto cviku jsou obdobné jako u předchozího.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/5.jpg

 

 

Hodně lidí tyto cviky nazývají izometrickým cvičením. Odpovídá to pravdě, neboť tyto cviky jsou užitečné při ztuhlých kloubech i svalech a zlepšují svalový tonus. To ovšem není jejich hlavní poslání. Pravý užitek cviků spočívá vtom, že normalizují rychlost otáčení našich energetických center. Tato centra se pak totiž otáčí stejnou rychlostí jako u zdravého, silného dvacetipětiletého muže, jehož všechna centra se otáčejí stejnou rychlostí. Kdybychom měli možnost vidět čakry nějakého muže nebo ženy středního věku, zjistili by jsme, že některé z nich se otáčejí mnohem pomaleji. Každá z čaker se otáčí jinou rychlostí i jiným směrem a tím je porušena jejich harmonická spolupráce. Pomalejší způsobují, že části těla ke kterým patří, neplní dobře své funkce - rychlejší zase vyvolávají nervozitu a pocit vyčerpání. Výsledek tohoto disharmonického stavu je slabé zdraví, nemoc a stáří.

 

 

 

JÓGA PRSTŮ :

Léčení pomocí prstů a rukou.

 

Bolesti čelistí.

Sepnout obě ruce se zaklesnutými prsty. Oba prostředníky narovnat a spojit.

4 min. až 3x denně

Bolesti kloubů.

P – spojíme špičky palce a prsteníčku

L – spojíme špičky palce a prostředníku

15 min.až 4x

Žaludeční křeče.

P - špičky prostředníku, prsteníku a malíčku složíme okolo nehtu palce

L – ukazovák opřeme o první článek palce od nehtu

3 min.až 3x

Bolesti zad.

P – spojíme špičkami palec, prostředník a malíček

L – přiložíme palec na nehet ukazováku

4 min. až 3x

Krční obratle.

L – prsteník opřeme o kořen palce v dlani, malíček položíme na nehet palce, prostředník položíme shora na první článek palce, ukazovák skrčíme do vzniklé jamky vedle palce

Prostata.

P – špičku palce položíme na vnitřní stranu okraje nehtu prsteníku, ukazovák pak shora na první článek palce (mezi nehet a kloub), malíček opřeme v dlani o kořen palce

L – spojíme špičku palce a prsteníku

3 min. až 2x

Proti stresu.

P – nehtem palce se opřeme o první kloub prsteníku z vnitřní strany

L – ukazovák položíme shora na první článek ohnutého palce tak, aby spočíval na kloubu

8 min. až 2x

Posílení imunity.

P – spojíme špičkami palec a prsteník, pokrčený ukazovák položíme na první kloub palce

3 min. až 6x

Posilování očí.

P – malíčkem se opřeme v dlani o kořen palce, prsteník položíme z boku na první kloub palce, okraj nehtu prostředníku spojíme s vnitřním okrajem nehtu palce, špičku ukazováku pak z boku opřeme o první kloub palce 2 min. až 3x

Posilování uší.

Obě ruce – palec položíme na nehet pokrčeného malíčku, ukazovák položíme bříškem na nehet palce 3 min. až 2x

Trávicí obtíže.

Obě ruce – okraj nehtu palce přitiskneme z vnější strany ke druhému článku prsteníku

4 min. až 5x

Kyčle,pánev a bedra.

P – nehet palce položíme z vnější strany na třetí článek prostředníku

L – špičkami spojíme palec s prsteníkem

9 min. až 4x

Bolesti srdce.

Obě ruce – (střídavě) špičkami prstů spojíme palec, ukazovák a prsteník

4 min. až 5x

Integrace mozku (hemisféry).

Obě ruce – palec položíme tak, aby se dotýkal se shora nehtů prsteníku a malíčku

4 min. až 6x

Schopnost vybavovat si.

P – pokrčený palec položíme na vnitřní stranu prsteníku tak, aby se dotýkal okraje nehtu

L – špičkami spojíme palec a prostředník

4 min. až 5x

Pročišťování těla.

Obě ruce – palec ohneme a položíme jej na třetí článek prsteníku

10 min.až 7x

Ledvinové potíže.

P – ohneme palec a okraj jeho nehtu opřeme z vnější strany o třetí kloub prsteníku

L – špičkami spojíme palec a prsteník

5 min. až 5x při potížích 16 minut

Žlučníkové potíže.

P – palec ohneme do dlaně a nehtem se dotkneme třetího článku prostředníku

L – palec poněkud vytočíme do vnější strany a jeho nehet přitiskneme ke třetímu článku ukazováku

3 min. až 5x

Slezina a slinivka.

P – špičkami spojíme palec, ukazovák a prsteník

L – palec položíme na nehet ukazováku

4 min. až 4x

Štítná žláza.

Obě ruce – pravý palec položíme naplocho přes vrchní stranu celého prostředníku, ostatními prsty pravé ruky, obemkneme z vnitřní strany levý prostředník

4 min. až 3x

 

Pozdrav slunci  

(Súrja namaskár)

Pozdrav slunci je sestava cviků, kterými se systematicky procvičí celé tělo. Pravděpodobně jde o nejstarší ranní rozcvičku.

Série pozic se provádí převážně ráno tváří k vycházejícímu slunci za přijímání paprsků slunce a hlubokého dýchání. Pozdrav slunci cvičili staří jogíni pro zahřátí celého organismu, pro pročištění trávící soustavy, rozproudění krve, lymfy, k aktivaci nerovové činnosti, masáži vnitřních orgánů, odbourávání fyzických a psychických bloků v páteři, odbourání psychických bloků. Je to komplexní cvičení, které rovnoměrně posílí a protáhne, uvolní všechny svaly na těle, cvičení, které svojí dynamičností vyvolá spící energii. Dýchání probíhá v rytmu dechu – hluboce a klidně, bez zadržování dechu. Vše provádíte tak, aby vám cvičení bylo příjemné. Celý cyklus opakujte zhruba 5-10krát, tak abyste cítili zahřívání těla, kontrolovali svůj dech a nezrychlovali dýchání. Není třeba nikam spěchat.  

Cílem je, abyste se příjemně protáhli, uvolnili, naladili do dne a mohli tak čerpat energii, kterou jste získali při cvičení. Stačí 10-15 minut každé ráno a uvidíte, jak se příjemně budete cítit.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/pozdrav_opraveny1.jpg              http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/pozdrav_opraveny2.jpg          http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/pozdrav_opraveny3.jpg                             http://mirazood3.sweb.cz/ikony/cviky1.gif

Pozice 1 - 3

1. Výchozí polohou je stoj spojný. Tělo je vzpřímené, chodidla spočívají celou plochou na podložce, váha těla je rovnoměrně rozložena na obě nohy, rovnoměrně jsou zatíženy i paty a špičky chodidel. Ruce přiložíme dlaněmi k sobě, lokty tlačíme dozadu, předloktí tvoří jednu přímku, ramena tlačíme dolu a zátylek vytahujeme nahoru. V této poloze se zhluboka nadechneme a vydechneme. Vzpažíme ruce a vytáhneme se na špičky.  

                                                                                                            

2. Přejdeme do záklonu se vzpaženýma rukama. Tělo přitom vytahujeme do délky. Vrátíme se na celách chodidla. Jednou se hluboce nadechneme a vydechneme.

 

3. Hluboce, ale uvolněně se předkloníme. Stojíme pevně na celých chodidlech, nohy jsou napnuté, horní část těla visí úplně volně nad zemí. Uvědomíme si uvolnění paží. Hlavu necháme viset, jako kdyby byla uvázána na provázku. V této poloze se jednou hluboce nadechneme a vydechneme.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/pozdrav_opraveny4.jpg      http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/pozdrav_opraveny5.jpg     http://mirazood3.sweb.cz/ikony/cviky2.gif

Pozice 4 - 5

4. Spustíme prsty rukou na podložku těsně vedle chodidel a zanožíme pravou nohu co nejdále dozadu. Levá noha se přitom pokrčí v koleně. Hlavu a hruď vytahujeme směrem nahoru, ramena tlačíme dolu. Noha vzadu je napnutá a směřuje přibližně v jedné rovině s páteří. Hluboce se nadechneme a vydechneme.

 

5. K pravé noze připojíme i levou a spustíme se na dlaně. Hlava je zakloněná, nohy a trup jsou v jedné rovině. Místa, kde se špičky nohou a dlaně dotýkají podložky, nebudeme měnit a při dalších cvicích nebudeme "pochodovat" rukama nebo nohama po podložce. Hluboce se nadechneme a vydechneme.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/pozdrav_opraveny6.jpg             http://mirazood3.sweb.cz/ikony/pozdrav_opraveny7.jpg    http://mirazood3.sweb.cz/ikony/cviky3.gif

Pozice 6 - 7

6. Překlopíme chodidla okolo prstů na nohou, spustíme kolena na zem, dosedneme na paty a čelo položíme před kolena. Dlaně jsou stále na stejném místě. Tato poloha nevyžaduje žádné svalové úsilí a proto se v ní po dobu jednoho nádechu a výdechu uvolníme. Pokračujeme hlubokým nádechem, který postupně vyplňuje břicho (až k prasknutí), vypíná hrudník a nakonec se zdvihnou ramena - jako když naléváme vodu do nádoby. Vydechneme v opačném pořadí a sevřením břišních a hýžďových svalů vytlačíme poslední zbytky vzduchu z plic. Toto dýchání zopakujeme 3x.

 

7. Začneme tělo posunovat těsně nad podložkou dopředu, jako bychom se plazili. Kolena a dlaně jsou stále na stejném místě. Když dosáhneme polohy, kde jsou prsa už na zemi, ale pánev je ještě kousek nad zemí, hluboce se nadechneme a vydechneme.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/pozdrav_opraveny8.jpg      http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/pozdrav_opraveny9.jpg     http://mirazood3.sweb.cz/ikony/cviky4.gif

Pozice 8 - 9

8. Pokračujeme dále v pohybu dopředu, až celým tělem úplně dolehneme na podložku. Potom vztyčíme horní část těla do takové výšky, aby se pupek ještě dotýkal země. Paže jsou mírně pokrčené, přičemž dlaně nezměnily polohu na zemi. Hluboce se nadechneme a vydechneme.

 

9. Pevně opřeme prsty nohou o podložku, napneme paže a současně zdvihneme pánev co nejvýš. Paty i hlava visí volně nad zemí. Dlaně a chodidla jsou stále na stejném místě. Hluboce se nadechneme a vydechneme.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/pozdrav_opraveny10.jpg             http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/pozdrav_opraveny11.jpg     http://mirazood3.sweb.cz/ikony/cviky5.gif

Pozice 10 - 11

10. Překlopíme se okolo prstů na nohou, klekneme si na kolena, dosedneme na paty a čelo spustíme na podložku bez pohnutí dlaněmi z místa. Nadechneme se a vydechneme. Opakujeme dechové cvičení z bodu 6.

 

11. Nejprve zaujmeme polohu vzpor klečmo, poté pokrčíme pravou nohu a chodidlo postavíme na zem mezi ruce. Zdvihneme hlavu a ramena    tlačíme dolu, vypneme páteř a nohu vzadu do jedné roviny. Je to zrcadlový obraz polohy 4. Nadechneme se a vydechneme.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/pozdrav_opraveny12.jpg                http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/pozdrav_opraveny1.jpg             http://mirazood3.sweb.cz/ikony/cviky6.gif

Pozice 12 - 13

12. K pravé noze přidáme i levou a přejdeme do hlubokého předklonu. Nadechneme se a vydechneme.

 

13. Volně se vztyčíme do výchozí polohy.

 

  Způsob nácviku:

Nejdříve se naučíme správně zaujmout jednotlivé polohy a nacvičíme i přechody z jedné do druhé ve stanoveném pořadí. Dále se pokusíme dosáhnout uvolnění a soustředění na cvičení. Později, když nám cvičení "přejde do krve", se soustředíme na dýchání a můžeme si odpočítávat délku nádechů a výdechů, například v poměru Nádech : Výdech = 4 : 8. Pohyby je nutné vykonávat hladce a plynule..

Může nám pomoci představa, že jednotlivé pohyby jsou symbolickým vyjádřením našeho postoje k přicházejícímu dni:

1. Známý indický pozdrav, symbol soustředění pohybových orgánů a mysli, symbol jednoty.

2. Nad obzor právě začalo vystupovat slunce, aby nás zahřálo po studené noci.

3. Poklona, hold zdroji života na zemi.

4. Uvědomujeme si, že nás čeká den plný činorodé práce.

5. Odhodlání vykonat své dílo.

6. Uklidnění a soustředění před prací, sbírání klidné síly.

7. Skromnost, trpělivost, mravenčí práce.

8. Pohled na svět kolem sebe a na smysl vlastní činnosti, načerpání energie.

9. Klidné překonání i nejtěžších problémů.

10.Uklidnění a soustředění před prací (jako 6.).

11. Vykročení vstříc novému dni.

12. Poklona slunci a novému dni (jako 3.).

13. Jednota s okolním světem (jako 1.).

převzato http://www.marta-l3.wbs.cz/

 

 

 

Oční jóga - meditace pro unavené oči


Syndrom suchého oka je dnes lékaři považován za jednu z civilizačních chorob. Na jeho vzniku se podílí množství vlivů a to jak prašné prostředí měst nebo klimatizace v kancelářích, tak stále větší nároky kladené na náš zrak. Při práci s počítačem přestáváme mrkat a naše oči přicházejí o přirozený slzný film. Pro ženy představují riziko i hormonální změny spojené s užíváním hormonální antikoncepce nebo obdobím přechodu. Suché oko se může projevovat pálením či řezáním očí, zarudnutím, tlakem za očima, pocitem cizího tělesa v oku nebo světloplachostí.

Lehčí stadia syndromu suchého oka zpravidla nevyžadují návštěvu lékaře. Úlevu přinesou vhodné oční kapky (nejlépe bez konzervantů, které dále oko vysušují) a pravidelné oční cvičení. Zařazení oční jógy mezi každodenní činnosti může pomoci předejít i dalším nepříjemnostem a přispěje k zachování dobrého zraku bez zbytečné únavy.


Oční jóga

S principy oční jógy přišel jako první americký lékař William H. Bates již na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Jeho poznatky se ovšem mezi odborníky nesetkaly s pochopením a kvůli léčení krátkozrakosti bez použití brýlí byl dokonce propuštěn ze zaměstnání. On se však nevzdal a pokračoval v léčení krátkozrakých dětí v Severní Dakotě a později také v New Yorku. Zde si ve spolupráci se svojí druhou ženou, která dříve také trpěla zrakovými problémy,otevřel ordinaci.

Zajímavostí je, že Dr. Bates trpěl zvláštní formou ztráty paměti. Dvakrát tak zmizel beze stopy. Až po usilovném pátrání se jeho první manželce podařilo zjistit, že pracuje v Londýně v Charing Cross Hospital jako asistent. Když se vydala do Evropy, aby ho přivedla zpět, nic z uplynulých týdnů si nepamatoval a po dvou nocích v hotelu Savoy zmizel znovu. Než se objevily další stopy, jeho žena zemřela. Jak se William Bates vrátil do New Yorku, aby pokračoval ve své práci, nebylo nikdy zcela objasněno.

Původní Batesova metoda je založena především na duševní relaxaci. Oční cviky byly postupně přidávány jeho následovníky, mezi které patřil Harry Benjamin a další.

Právě cviky a co největší snaha pracovat bez brýlí mohou v kombinaci s relaxačními metodami přinášet kýžené výsledky. Každé oko pomalu stárne a oční cvičení dokáže tento proces pozastavit a zpomalit.

Dr. Bates doporučoval nenosit brýle pokud možno vůbec. Dnes lékaři s tímto přístupem nesouhlasí, protože nenosit brýle při déletrvajících obtížích „krátkých rukou“ může přinést řadu problémů jako bolest hlavy, pocity pálení a řezání, bolesti za očima apod. Brýle přesto noste s rozvahou a pokud je opravdu nepotřebujete pro řízení automobilu, čtení a podobné činnosti, raději je odkládejte.Ať už ale trpíte oční vadou nebo ne, najděte si čas na protažení očí. Rozdíl uvidíte!


Před samotným cvičením se nejprve uvolněte a protáhněte. Cviky provádějte ve chvílích, kdy se na ně můžete plně soustředit a zásadně bez brýlí.


Rozcvičení

Zavřete oči a kývejte hlavou - dopředu, dozadu, ze strany na stranu a kolem dokola. Tím si uvolníte ztuhlou krční páteř a necháte oči odpočinout. Intenzivnější uvolnění spodní části krční páteře dosáhnete kroužením ramen. Nejprve směrem dozadu, potom dopředu. Cvičení opakujte alespoň 15x v každém směru.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/rozcviceni1.jpg 

Očima nahoru a dolů

Pohybujte očima pomalu nahoru (pohled k nebi) a dolů. Zopakujte desetkrát.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/nahoru_dolu1.jpg 

Očima do stran

Pohybujte očima z jedné strany na druhou. Hlavu mějte pořád v klidné , přímé poloze. Na každou stranu se dívejte až tak daleko, jak je to možné. Opakujte desetkrát.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/do_stran1.jpg 

Očima do úhlopříčky

Nejdříve pohybujte očima šikmo do levého dolního rohu, poté pravého horního rohu. Opakujte desetkrát.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/uhlopricky1.jpg 

Kroužení očima

Nejprve kružte očima na jednu stranu, opakujte pětkrát a poté na druhou se stejným počtem opakování.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/krouzeni1.jpg 

Pokud během cviků zavřete oči, budete si zároveň masírovat i oční bulvu.


Abeceda

Několikrát opište očima do prostoru před sebou velké tiskací H. Pohyb začněte vlevo dole a končete vpravo dole. Obdobně postupujte i v případě písmena A.


Obálka

Tento cvik je založen na opisování tvaru poštovní obálky. Nejprve se podívejte očima co nejvíce nahoru doleva, pak doprava dolů, doprava nahoru a nakonec doleva dolů. Jako při všech cvicích se snažte pohybovat pouze očima, hlava zůstává na místě. Po několika opakováních změňte směr pohybu očí a začněte vlevo dole.


Hodiny

Zavřete oči a představte si, že před sebou vidíte obrovský hodinový ciferník. Pomalu pohybujte očima, jako byste se dívali na jednotlivé číslice. Cvičení provádějte nejprve po směru hodinových ručiček, potom opačně.


Ostření

Natáhněte před sebe ruku, ve které držíte svisle tužku. Zaostřete na horní konec tužky a ruku pomalu přibližujte. Pořád mějte zaostřeno na tužku.

http://miroslavholes.sweb.cz/cviky/ostreni1.jpg 

Obdobně můžete pohledem přecházet z tužky vzdálené od očí asi třicet centimetrů na libovolný předmět ve větší vzdálenosti (nejméně pět metrů), například strom za oknem. Zaostřete oko na tužku, pak na vzdálený předmět. Vše desetkrát opakujte. Potom na několik vteřin zavřete oči a proveďte celý postup ještě jednou. Cvičení provádějte rychle, ale důkladně, aby si oční bulva i čočka na podobnou činnost zvykaly.


Pracovní prostředí

Pro oči je velmi důležité denní světlo. Naopak jim nesvědčí dlouhovlnné záření z počítačů a umělého osvětlení. Snažte se proto pracovat ve dne, neponocujte a používejte osvětlení, které co nejvíce připomíná sluneční záření (tzv. Plnospektrální zářivky). Nezapomínejte ani na přísun čerstvého vzduchu.

Mnoho z nás používá ke své práci počítač. Ten představuje pro oči značnou zátěž a s ní spojené komplikace v podobě unavených očí. Někdy můžeme očím ulevit i dodržováním základních pravidel pro práci s počítačem.

» Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 70 – 90 centimetrů

» Oči by měly být v úrovni horní třetiny obrazovky

» Pokud to jde, používejte ploché LCD obrazovky, ne starší CRT monitory. Nabízejí lepší stálost obrazu a jsou šetrnější k vašemu zdraví.


Centrální fixace

K tomuto cvičení, které pomáhá ke zjasňování zraku, budete potřebovat psaný text (můžete využít tuto brožuru). Zaměřte se na jedno slovo na řádku a soustřeďte na něj svůj pohled. Po chvilce soustředění oči zavřete a představujte si, že je slovo výraznější než zbytek textu. Po chvilce (asi 20 vteřin) oči otevřete a celý postup několikrát opakujte po dobu 3 - 5 minut.


Po cvičení

Na závěr celého cvičení nezapomeňte oči opět uvolnit. Přiložte na ně dlaně tak, aby oči zakrývaly, ale nedotýkaly se jich. Ujistěte se, že nikudy neprochází světlo. Snažte se myslet na pozitivní události a maximálně se uvolnit. Toto cvičení by mělo trvat alespoň tři minuty.


Mrkání

Aniž si to uvědomujeme, otevřené oko neustále pravidelně mrká. Při práci s počítačem a intenzivním soustředění se často stává, že mrkat „zapomeneme“. Dochází tak ke ztenčování slzné vrstvy a horší výživě rohovky, což může vést k nepříjemným pocitům a pálení očí. V takovém případě bychom se měli naučit mrkat častěji a pravidelně. Učte se mrkat jednou až dvakrát každých deset vteřin. Důležité je mrkat bez námahy a soustředění. Uvidíte, že budete schopni číst i pracovat na počítači déle než dosud.

Pokud i přesto zapomenete mrkat, úlevu poskytne následující intenzivní cvičení. Nejprve k sobě několikrát silně stiskněte víčka. Poté začněte uvolněně mrkat v rytmu dýchání. Například šest mrknutí během nádechu, dalších šest během výdechu. Takto cvičte alespoň minutu.


Relaxace

Kromě vlastního cvičení a užívání očních kapek dopřejte svým očím i trochu přírodní energie.


Sluneční svit

Zavřete oči a vystavte tvář slunečnímu záření. Pohybujte přitom pomalu hlavou ze strany na stranu, aby plocha víček přicházela do kontaktu se slunečními paprsky rovnoměrně.


Chladná voda

Opřete se o umyvadlo a ponořte ruce do studené vody. Naberte vodu do dlaní a ze vzdálenosti asi pěti centimetrů ji dvacetkrát šplíchněte do očí. Poté mněte zavřené oči ručníkem nejméně jednu minutu. Dosáhnete tak téměř okamžitého výrazného osvěžení vašich očí. Šplíchání vody lze nahradit i přiložením namočeného kapesníku.


Tma

Oční svaly se dokonale uvolní jen ve tmě. Škodí jim proto dlouhé ponocování v době, kdy by už mohly odpočívat a nabírat síly na další den. Snažte se pracovat přes den při přirozeném osvětlení a večer věnovat odpočinku.

Účinnost oční jógy potvrzuje příběh Orlina Sorensena ze Spojených států amerických. Ten snil o tom, že se stane stíhacím pilotem jako jeho dědeček, ale jeho zrak nesplňoval podmínky pro výcvik vojenských letců. S brýlemi létat ovšem mohl a tak ho na několik let zaměstnala civilní letecká společnost Horizon Air. Zlom nastal po 11. září 201. Letecké společnosti byly v krizi a Orlin létal čím dál tím méně. Rozhodl se proto pro radikální změnu. Inspiroval se válečnými piloty z druhé světové války, kteří využívali oční cvičení ke zlepšování zraku. Objevil knihu Dr. Williama Batese a začal pracovat na svém vlastním cvičebním programu. Denně cvičil 25 minut, 6 dní v týdnu po dobu jednoho měsíce pomalé kroužení očima v celých kruzích. A jeho úsilí se vyplatilo. Při dalších testech dosáhl výrazného zlepšení, splnil kritéria pro vojenského pilota a mohl si tak splnit svůj sen.


Zajímavosti

Lidské oko mrkne 10 – 15 krát za minutu, což představuje téměř dvacet tisíc mrknutí za den. Oči v průměru vyprodukují 1 – 2 mikrolitrů slz za minutu. Ze savců má největší oči v poměru k tělu Nártoun západosundský (Tarsius bancanus). Kdyby měl člověk stejný poměr velikosti těla a očí jako nártoun, musely by jeho oči být velké jako grapefruit. Podle dostupných zdrojů vydržel nejdéle bez mrknutí Brit Stephen Smith. Jeho rekord má hodnotu 2 minuty a 42 sekund. Při každém mrknutí jsou dočasně deaktivovány některé části mozku. Vědci se domnívají, že právě to je důvod, proč si mrkání neuvědomujeme. Mrkev doopravdy přispívá k dobrému stavu vašich očí. Podobné účinky má ovšem i další čerstvá zelenina a ovoce. Proti nejčastějším problémům jako je krátkozrakost a dalekozrakost vás ale neochrání.

U většiny lidí je barva očí (kromě raného dětství) neměnná. Existují ale případy, kdy se během života i několikrát změní.

převzato http://www.marta-l3.wbs.cz/

 

 

Aby záda nebolela - 20 účinných tipů na bolest zad

 

Věděli jste o tom, že bolesti zad patří mezi civilizační onemocnění, které trápí téměř 50% populace ve vyspělých zemích? Mezi nejčastější příčiny proč tyto bolesti vznikají patří:

    špatné držení těla
    nedostatek pohybu
    sedavé zaměstnání
    jednostranné zatížení
    špatná poloha těla při spánku
    nachlazení - studený vzduch, průvan
    tlak způsobený nadváhou.

Přinášíme vám rady, které vám pomohou dát stopku bolestem.

    Bez cvičení to nejde

Pravidelné cvičení posílí záda i svaly, tělo zesílí a bude dostatečně pružné. Ze sportů se doporučuje plavání - nakolik voda uvolňuje napětí a zmírňuje i nárazy, které v této oblasti vznikají. Za vyzkoušení stojí i cvičení pilates, které posiluje svalstvo celého těla a cvičení na míči. Ideální je zapojit do cvičení i ostatní členy rodiny, se kterými se budete vzájemně podporovat a trávit tak i společný volný čas.

    Stop nošení těžkých břemen

I když si to velmi neuvědomujeme, nošení těžkých nákupů a malých dětí ohrožuje především matky, které si takto denně likvidují páteř. Snažte se omezit nošení pokud to jen jde a nezapomínejte, že kritické je i zvedání. Správné zvedat břemena znamená zapojit při zvedání i svaly nohou, aby se zmenšil tlak na záda. Proto se postavte před zvedáním předmět a pokrčte kolena. Nohy mějte proto při zvedání pokrčené v kolenou a zvedejte se pomocí nich - tak jak to dělají kulturisté. Pokud se nošení nevíte vyhnout, těžké předměty noste v úrovni pasu.

    Rovnoměrná zátěž

Nákupy, tašky - byste měli nosit tak, aby jejich váha byla rovnoměrně zatížena. Pokud nosíte tašku jen na 1 rameni, denně si střídejte ramena. Dětem do školy pořiďte batoh.

    Kontrolujte se před zrcadlem

Stojíte vzpřímeně? Postavte se několikrát denně před zrcadlo, narovnejte se a zapamatujte si, jaký je to pocit, mít tělo od hlavy k patě v jedné linii. Tento pocit si pak během dne prinavracajte a vědomě se narovnávejte.

    Kráčejte s vtaženým břichem

Důležité je jak kráčíte. Neměli byste dusotem jako slon - při dopadu na celé chodidlo se tělo otřásá nárazy, což zbytečně namáhá i klouby, kyčle, i celou páteř. Při chůzi proto našlapujte v pořadí pata - špička. Hlavu držte vzpřímeně a břicho mějte vtažené.

    Kritický 35.rok

S věkem přichází i opotřebování těla i páteře, proto nejlepší prevence proti bolestem zad je cvičení. Často lidé zapomínají, že záda se dá ohnout nejen dopředu, ale i dozadu, proto byste měli každý den cvičit jeho prehýnanie dozadu. Cvičit můžete i doma, nejlépe na koberci nebo na cvičební podložce abyste nezranili.

    Zhubněte

Jiný krok má 70.kilový člověk a jiný zas člověk vážící 150 kilo. Tato nadměrná váha je zátěží pro záda, svaly a klouby. Proto popracujte na své váze. Ne nadarmo se říká, že ve zdravém těle, zdravý duch, proto nepodceňujte ani chronické bolesti zad, které mohou časem přejít do vážných depresí.

    Dejte tělu vápník

Tělu dopřejte vápník. Dostatek tohoto minerálu je potřebný pro zdravé kosti. Konzumujte mléčné výrobky, bílé jogurty, oříšky. Na vápník jsou bohaté i černé zrnka máku, proto ho dopřejte nejen dětem, ale i sobě.

    Jak a na čem spíte?

Pro zdravý záda se doporučuje tvrdší matrace, která je pro tělo lepší oporou. Spát byste měli na zádech nebo na boku, ne na břiše. Při spaní na břiše se výrazně prohýbat v kříži, čímž si narušit přirozenou křivku páteře. Pokud spíte na boku, hlavu a krk byste si měli podložit malým polštářkem.

    Investujte do obuvi

Dejte pozor, na to, co nosíte na nohou. Opotřebované boty špatně přenášejí váhu těla a méně tlumí nárazy od země. Pokud běhavý, investujte do kvalitní sportovní obuvi. Dámy, které nosí boty na příliš vysokém podpatku mají také vyšší sklon se prohýbat, což způsobuje bolesti vystřelující od dolních končetin, až po záda. Absolutně nevhodná je plochá obuv, jako letní pantofle nebo baleríny, proto byste je měli nosit jen příležitostně. Ideální je nosit obuv na nízkém pohodlném podpatku.

    Pracujete za počítačem?

Často příčinou bolesti krční páteře je špatné sezení. Zejména za počítačem, pokud je plocha monitoru umístěna příliš nízko a my se nevědomky hrbíme. Oči by měly být v úrovni horního okraje obrazovky. Pokud pracujete na notebooku, pořiďte si k němu doplňkovou klávesnici a notebook si vypodložte knihami nebo speciálním držákem, který se prodává za tímto účelem.

     Celodenní sezení

Pokud sedíte 8 hodin za stolem, nohy si nekřižte a chodidla mějte volně položené na zemi. Každou hodinku si dělejte malé přestávky a projděte se po kanceláři. Protáhněte se a zakružte rukama i rameny. Při sezení si občas protáhněte nohy i dopředu.

    Bez stresu to jde lépe

Tvrdí se, že stres zapříčiňuje až jednu pětinu všech bolestí, proto i na bolesti zad a krční páteře můžete zmírnit pokud se budete méně oddávat stresu. Stresu se zbavíte zmírněním pracovního tempa a pokud budete trávit více času na procházkách v parku, či v lese, nebo si pořídíte domácího mazlíčka, se kterým se o své starosti "podělíte". Pokud trpíte bolestí páteře, jste vystresovaný, či zablokovaný, vyzkoušejte i horký bylinková koupel ve vaně. Z bylinek se doporučuje rozmarýn, jalovce, levandule. Příjemné teplo prohřeje vaše tělo, podpoří prokrvení a současně uvolní bolesti.

    Kouření je OUT

Nikotin z cigaret narušuje a omezuje průtok krve v meziobratlové oblasti plotének, které obklopují páteř. Kouření už dávno není trendy, proto se ho vyvarujte i vy a skoncujte s ním nadobro. Prospěje to nejen vašemu zdraví, ale i kráse, a dokonce i vaší peněžence.

    Terapie teplem

Suchá sauna, infra-sauna, teplé obklady, zda horké vířivky pomáhají odblokovat ztuhlou páteř a uvolňují bolesti. Vyzkoušejte i recept na "sedlácké fango" - horký obklad na bolestivá místa z brambor. Uvařte brambory ve slupce a dejte je do lněné utěrky. Zabalené brambory rozmačkáme a vytvarujete placku hrubou 2-3 cm, kterou horkou přiložíte na postižené místo. Obklad ještě překryjte ručníkem a přikrývkou, aby si co nejdéle udržel svou teplotu.

    Fytoterapie

Kopřiva - kopřiva dvoudomá je výborná bylinka doporučená při zánětlivých procesech, artróze i revmatických potížích. Kopřivové kůra pomáhá na kosti i klouby a celkové povzbuzení organismu.

    Hydroterapie

Na ztuhlé krční svalstvo pomůže i tento rychlý tip. Nakloňte se nad vanu a proud vody namiřte na krk tak, aby ho zasáhl celý. Postupně zvyšujte teplotu vody, až na hranici únosnosti. Dělejte tak, dokud pokožka nezčervená. Po skončení terapie se rychle otřeme a zabalíme do teplého županu a zalehli do postele na 20 minut. Při omývání krku se snažte aby voda proudila na krk, bez zasažení hlavy.

    Spinální terapie

Slyšeli jste už o ní? Je to velmi stará metoda, která léčí různé deformace pomocí ošetřování páteře. Římský lékař Galenos vyléčil ochrnutou ruku císaře Marka Aurelia ošetřováním jeho páteře. Dnes má spinální terapie 2 hlavní odvětví: osteopatie a chiropraxe. Terapie se zaměřuje na napravování páteřních obratlů. Osteopat silným a prudkým pohybem vysune obratle z polohy, což je doprovázeno rupnutím. Tento pohyb nemá být bolestivý. Osteopatiou se léčí poruchy svalového a kosterního systému, záněty kloubů, bolesti zad, zánět sedacího nervu.

    Masáže a aromaterapie

Cílem masáží je uvolnit zablokované a ztuhlé svaly, poskytnout úlevu a odstranit bolest. Z esenciálních olejů působí stimulující rozmarýnový olej, levandulový olej konejšivě, na akutní bolesti se doporučuje březový, eukalyptový, i šalvějový olej.

    Relaxace a jóga

Z alternativních metod se na odblokování páteře používá meditace, cvičení jógy, relaxace za znění příjemných melodií, ale i "obyčejné ulehnutí" do postele a narovnání se. Pokud opravdu chcete zkusit něco jiného, ​​zkuste hypnózu (hypnoterapii), která může pomoci uvolnit duševně i citově. Základem této terapie je uvolnění se do stavu hlubokého nevědomí, kde terapeut pomáhá klientovi spojit se s příčinou jeho potíží.

 

 

JOGA  

 

Šavásana (pozice mrtvoly)

 

 

Jistě nebudeme daleko od pravdy, když napíšeme, že šavásana patří mezi jednu z nejoblíbenějších ásan...není ale prostým ležením, sahá mnohem hlouběji...

 

Šava – mrtvola                                   

Ásana – pozice                      

 

Provádění pozice:

Lehneme si na záda, paže dáme od těla tak, aby dlaně směřovaly nahoru. Paty položíme na okraj podložky a necháme spadnout špičky volně do stran. Bradu mírně zasuneme do hrudní jamky.

Doba trvání pozice:

je individuální, platí však pravidlo: čím déle, tím lépe. V rámci ásanové praxe je setrvání v pozici mezi jednotlivými pozicemi 1–2 minuty dostačující.

Pozornost:

Z fyzického hlediska svou pozornost věnujeme nejdříve celému tělu, poté i dechu. Dýcháme přirozeně uvolněně. Můžeme také v pozici dech řídit a zapojit počítání tímto způsobem: v duchu si pro sebe říkáme 27 nádech, 27 výdech, 26 nádech, 26 výdech. Pokračujeme do čísla 0. Pokud se spleteme v počítání nebo se ztratíme, vracíme se k číslu 27 a odpočítáváme znovu do nuly. Tímto počítáním soustředíme mysl a zároveň relaxujeme tělo.

Ze spirituálního hlediska upřeme svou pozornost k šesté čakře adžně, která se nachází v oblasti třetího oka.

Účinky pozice:                              

Pozice je hluboce relaxační a z psychického hlediska příznivě působí na naši mysl. Ideálně by se měla praktikovat před spaním, před a po ásanové praxi, po dynamické sekvenci pozic, např. po pozdravu slunci, ale hlavně pokud se jedinec cítí fyzicky i psychicky unavený. Pozice rozvíjí uvědomění těla. Ve chvíli, kdy je tělo úplně uvolněné, zvyšuje se činnost mysli a rozvíjí se koncentrace.

TIP: Pro zajištění většího komfortu je možné hlavu podložit tenkým polštářem nebo kouskem oděvu.

Praktická poznámka:

Během praktikování pozice nehýbejte svým tělem, i drobné pohyby mohou vyrušit mysl. Pro dosažení maximálního účinku by tato pozice měla být praktikována po náročném dni v práci, před večerními aktivitami, pro osvěžení těla a mysli před meditačním sedem nebo jen před spaním.

Šavásana masáž 

Klientům můžeme dopřát jemnou masáž v šavásaně, kdy nejdříve uchopíme klienta nad kotníky a mírně s nohama zahoupáme ze strany na stranu. Poté ho uchopíme nad zápěstím, jemně potáhneme horní končetiny a opět s nimi zahoupáme ze strany na stranu. Jemně zatlačíme ramena do podložky a nakonec si položíme klientovu hlavu do dlaní a mírně ji zvedneme nad podložku a pomalu jí zahýbáme ze strany na stranu. 

 

https://www.jogadnes.cz/

 

 

 

Fakta o cvičení, která vás nakopnou k aktivnímu stylu života. I 10 minut tréninku má smysl

 

Cvičení je jednou z nejlepších věcí, které svému tělu můžete dopřát. Pomáhá udržovat nejen hezkou postavu, ale také uvolňuje tělo a mysl, což udržuje stres a úzkost pod kontrolou. Prozradíme vám několik pravd o cvičení, díky kterým si fyzickou aktivitu zamilujete nebo se o ni alespoň pokusíte.

Pravidlo 10 minut: I když se to může zdát jako bezvýznamné, i deset minut cvičení denně vás udrží fit a ve formě. Teď už se nemůžete vymlouvat na čas.

Cvičení řídí chuť k jídlu: Existuje mýtus, který tvrdí, že pravidelné cvičení způsobuje to, že člověk začne více jíst. To ovšem není vůbec pravda. Právě naopak, cvičení s vysokou intenzitou ve skutečnosti snižuje chuť k jídlu!

Klíčem je svižná chůze: Pomalá chůze nikdy nebyla považována za formu cvičení, ovšem svižnou chůzi už do svého cvičebního plánu zařadit můžete. Pamatujte, že cvičení je efektivní tehdy, když se skutečně zapotíte. Při svižné chůzi spálíte tolik kalorií, jako při joggingu.

Pitná voda je důležitá: Je obecně známo, že pitná voda je pro lidské tělo nezbytná. Věděli jste však, že voda dokáže ovlivnit i schopnost cvičení? Pokud cvičíte v dehydrovaném stavu, vystavujete se nejenom riziku zranění, ale také omezujete výkon. Dokonce jen dvouprocentní pokles hladiny tekutin ve vašem těle může ovlivnit výkon vašeho cvičení až o 25 procent.

Plavání je mnohem lepší než běh: Pokud vyhledáváte kardio cvičení kombinované se silovým tréninkem současně, nemůže být lepší cvičení než plavání. Takže, pokud se chcete zbavit nadváhy a vybudovat si štíhlou postavu, plavání je mnohem lepší než běh.

Díky cvičení vyšší pracovní pozice: Víte, že pravidelným cvičením se můžete dostat na vyšší pracovní post? Po ukončení tréninku s vysokou intenzitou dojde k uvolnění enzymů, které zlepšují náladu, takže jsou mimořádně prospěšné pro duševní zdraví. To vám posílí sebevědomí, které vám může pomoci při získávání vysněné práce.

Cvičení je nejlepší prevencí proti nemocím

Cvičení zabraňuje kocovině: Člověk je připraven vyzkoušet snad všechno, jen aby se zbavit té nepříjemné bolesti hlavy, která se vyskytne při kocovině. Na trhu je spousta potravinových doplňků a léků, které s kocovinou pomáhají, ale není nic lepšího než ji ze sebe pořádně vypotit. Takže vzhůru do intenzivního cvičení, při kterém jedno triko nezůstane suché.

Lepší sexuální život: Už víme, že aktivní pohyb a pravidelné tréninky přináší spoustu výhod, ale většina lidí si neuvědomuje, že cvičení také posouvá sexuální život o něco výše. Při pečlivém dodržení harmonogramu cvičení si nejenom vypracujete postavu a budete se cítit silnější, ale budete mít i větší chuť na sex a také se zlepší vaše fyzická výdrž.

Někdy pomůže kofein: Jakmile se pustíme do pravidelných tréninků, budeme chtít naše výkony něčím popohnat. Mnoho fitness trenérů vám místo různých potravinových doplňků doporučí kávu. Proč? Kofein obsažený v kávě je přírodní stimulant a je považován za jednu z nejbezpečnějších alternativ, které mohou zvýšit výkon vašeho tréninku.

Cvičením se zbavíte nespavosti: Nespavost je porucha, která dnes postihuje miliony lidí po celém světě. Skvělou zprávou pro nespavce je, že jí snadno můžete čelit pravidelným cvičením. Ovšem pozor, v pozdějších hodinách může mít nepříznivý účinek na vaše tělo a ve skutečnosti vám spánkový režim zhorší. Značka ideál – ráno je nejlepší se cvičením začít.

Cvičení zabraňuje cukrovce: Cvičení je skvělý způsob, jak zabránit inzulínové rezistenci, cukrovce typu 2 a dalším podobným zdravotním problémům. Jakýkoliv aktivní fyzický pohyb zlepšuje funkci inzulínu a také udržuje hladiny BG, lipidy pod kontrolou.

https://zdraverady.cz

 

 

Domácí několikaminutová cvičení na povislá víčka

 

Nejčastěji je problém s povislými očními víčky řešen chirurgickým zákrokem. Ovšem podstoupit tuto proceduru je nejen nákladné, ale mnohdy i bolestivé. Proto dnes chceme hovořit o metodě, která sice potřebuje čas a trpělivost, ale je levná, snadná, naprosto přirozená a bezbolestná. Věnujte následující technice několik minut denně a napněte zpět svá oční víčka.

Cvičení na povislá oční víčka

  • Položte si dlaň na čelo a mírně povytáhněte kůži směrem k vlasům. Dlaň držte pevně přitlačenou na čele. Takto docílíte toho, že nebudete mít tendence se mračit a vytvářet si nové vrásky.
  • Zavřete oči tak, abyste cítili, že jsou oční víčka napnutá, jako kdybyste se je snažili táhnout dolů ke špičce nosu. Měli byste cítit napětí, ale ne bolest.
  • Nyní otevřete oči co nejvíce to půjde. Opět je třeba cítit napětí ve svalech. 
  • Opakujte 10 – 15krát denně.

Kdy budou vidět výsledky?

 

Povadlá oční víčka vznikají v důsledku oslabení svalů kolem očí. Z toho důvodu dobře reagují na jakékoli cvičení a výsledky mohou být zřejmé již po prvním týdnu intenzivního tréninku. Záleží ale také na situaci, respektive na úrovni snížení víčka. Důležité pro vás je, že nesmíte s cvičením přestat. Nekončete s tréninkem, jakmile dosáhnete pozitivních výsledků. Vytvořte si z toho zvyk, na který nebudete zapomínat a stane se rutinou.

 

Jak zhubnout v pase a narovnat záda?

 

Mnoho lidí má dnes problémy s páteří. Není to nic divného, protože sedavý způsob života je opravdu velmi rozšířený. Přitom bychom tak rádi měli útlý pas a napřímená záda!

Seznámíme vás s jednoduchou technikou, kterou před deseti lety vyvinuli odborníci v Japonsku. Stačí se věnovat těmto cvikům 5 minut denně a zevnějšek se mění opravdu viditelně. Tato technika navrací lidské kostře správné usazení. Mění tělesné obrysy, pas zeštíhluje a záda napřimuje.

Knihy s popisem tohoto postupu (metoda doktora Fukutsudzi) se prodalo 6 miliónů výtisků, popis zázračné techniky se však vejde do několika vět. Podívejte se na ně, možná vám tahle cvičení pomohou vyřešit nepříjemné problémy s páteří a nakonec si je oblíbíte.

http://mirazood3.sweb.cz/Pomocne/cviky.jpg

1. Smotejte ručník do pevného válečku, dlouhého nejméně 40 a silného 7-10 centimetrů. Váleček omotejte pevnou nití, aby se nerozmotával.

2. Posaďte se na dostatečně pevnou podložku (postel není vhodná, je příliš měkká, lepší je pevná hladká pohovka, masážní stůl nebo prostě kobereček na podlaze). Svinutý váleček položte za sebe.

3. Pomalu se pokládejte na záda, váleček přitom přidržujte rukama napříč pod pasem, tak, aby byl přesně pod pupkem – to je velmi důležité.

4. Nohy dejte od sebe na šířku svých ramen a od kotníků dolů navzájem přibližte, aby se palce dotýkaly a mezi patami bylo 20-25 cm.

5. Napřímené natažené paže položte za hlavu. Obraťte je dlaněmi k podložce a přibližte k sobě tak, aby se malíčky dotýkaly. Je to dosti nepohodlná poloha. Pokud se vám nepodaří ruce napřímit úplně, nevadí, dejte je tak, jak vám to jde. Hlavní je, aby se dotýkaly malíčky na rukách a palce nohou.

6. V této poloze zůstaňte 5 minut.

Pokud všechno uděláte správně, pocítíte sami, jak se vaše kostra vrací do svého přirozeného tvaru a jak se napřimuje. Břicho se bude postupně vtahovat a vnitřní orgány budou zaujímat optimální polohu. Vstávejte opatrně, protože při tomto cvičení se kosti a klouby nepatrně pohybují.

Samozřejmě, že zpočátku je velmi obtížné vydržet celých pět minut, začínejte tedy postupně. Nejprve prostě ležte  3 – 5 minut na smotaném válečku. Výsledků si okolí všimne už po měsíci jednoduchého cvičení!

Je to úžasná alternativa složité rozcvičky upevňující páteř. Vyzkoušejte tuto metodu a budete se radovat z výsledků. A vaše záda vám poděkují.